Vitaliteitkunde

Vitaliteitkunde is een holistische geneeswijze. Het gaat hierbij niet om het behandelen van een ziekte, maar om het behandelen van de mens als geheel.

De 5 elementen, bekend uit de Chinese geneeskunde, worden door de vitaliteit-ster (zie afbeelding onder) met elkaar verbonden.  Deze elementen kunnen elkaar zowel positief als negatief beïnvloeden. 
Bijvoorbeeld emoties kunnen het lichaam veel energie kosten, waardoor er zich afvalstoffen kunnen ophopen. Deze afvalstoffen kunnen niet goed weg en daardoor kunnen er problemen ontstaan in de stofwisselingsorganen.

Nog een voorbeeld: iemand  zijn lever is verzwakt door bijvoorbeeld toxines (alcohol en junkfood).  Dan wordt er minder of minder goede energie afgeleverd waardoor er gebieden in het lichaam ontstaan met energieleegte én  met energieophopingen.
De sterke organen gaan namelijk door een andere verdeling van hun energie de ontstane zwakten compenseren.

Vitaliteitkunde wijst de reguliere gezondheidszorg niet af, maar probeert er juist een aanvulling op te geven.

Er kan getest worden of bepaalde producten verdragen worden en of ze effectief zijn voor het bevorderen van de gezondheid. Dit kan van persoon tot persoon verschillen omdat iedereen op zijn eigen specifieke wijze reageert op medicijnen en voedsel.

Vitaliteit-ster

  Bewust/onbewust emoties, gevoel, spiritualiteit, levensmissie
  Celmetabolisme stofwisseling, voeding, vitaminen, mineralen
  Bio-energie het energielichaam, levensenergie, meridianen, chakra’s , aura
  Constitutie bouw, (lichamelijk, geestelijk) in aanleg aanwezig, sterke/zwakke kanten
  Bio Fysiologie

je lichaam zelf, je lichamelijke conditie        

 

NEI ® Neuro Emotionele Integratie

In 1995 is NEI ontwikkeld door dr. Roy Martina, arts voor Integrale Geneeswijzen.

NEI is een methode waarmee onverwerkte trauma’s en emoties uit het verleden op eenvoudige wijze, zonder dat daar een herbeleving voor nodig is, zijn op te lossen.
Deze emoties en trauma’s (waar men zich niet bewust van hoeft te zijn) kunnen veel invloed uitoefenen op ons dagelijkse leven.

Naast elementen uit de NLP maakt NEI o.a gebruik van aspecten uit de acupunctuur, de 5 elementenleer, integratie van linker- en rechterhersenhelft.
Met behulp van een eenvoudige spiertest en het stellen van gerichte vragen, kun je met NEI op een snelle manier inzicht krijgen waar emotionele blokkades en belemmeringen vandaan komen.

NEI richt zich op de oorzaak en motivatie van gedrag en het loslaten van blokkades en belemmerende overtuigingen. Het gaat om de relatie tussen hoe je je voelt en hoe je je gedraagt.

Emoties en ervaringen uit het verleden worden meegedragen in het lichaam en kunnen zich omzetten in gifstoffen in het lichaam, waardoor het immuunsysteem en de organen worden verzwakt, wat kan leiden tot fysieke en emotionele klachten.

NEI is bijzonder geschikt voor mensen met angst, onzekerheid, stress, depressie, minderwaardigheidsgevoel, fobieën etc.

 

Kinder NEI

Kinderen klagen soms over lichamelijke pijntjes waar niet echt een oorzaak voor gevonden wordt. Hier kunnen onverwerkte emoties de oorzaak zijn.

Kinderen zijn vaak (nog) niet in staat hun emoties te verwoorden. Een kind dat gepest wordt “slaat de emoties op” die het ervaart en uit dit door middel van buikpijn.

KinderNEI

KinderNei kan toegepast worden bij:

KinderNEI werkt op dezelfde manier als NEI bij volwassenen. Het testen van jonge kinderen gebeurt bij voorkeur via een van de ouders.


INTEGRA ®     Integratie van natuurlijke geneeswijzen 

Integra is een combinatie van de meest effectieve therapieën uit verschillende natuurgeneeswijzen tot een synergetisch geheel samengevoegd. Er wordt gewerkt vanuit de bewustwording van de oorzaak van de klacht/ziekte.
Zowel de mentale programma’s, emotionele verwerking van onbewuste problemen, als wel de structurele en fysiologische staat van het lichaam worden hierbij betrokken.

Met Integra kun je de oorzaak van lichamelijke klachten opsporen met behulp van een spiertest.

Als duidelijk is wat op fysiek of energetisch niveau de oorzaak is van de klacht wordt getest welke natuurlijke geneesmiddelen hiervoor ingezet kunnen worden.
Gebruikt worden o.a homeopathie, fythotherapie, vitamines, mineralen, (bloesem)essences, allergiemiddelen, drainagemiddelen en detoxificatiemiddelen.

Tevens kan bio-resonantie apparatuur worden ingezet voor de behandeling.

Indien nodig worden adviezen gegeven voor aanpassing van voeding en leefwijze.

 

NLP,  neuro linguïstisch programmeren.

NLP is een manier om bewust te bepalen welk doel je wilt bereiken en het beste uit je zelf te halen op alle niveaus. Het wordt mogelijk om belemmerende overtuigingen (“ik kan dat toch niet”) en oude gedragspatronen te doorbreken, op te lossen en te veranderen in nieuwe mogelijkheden. Zelf je leven weer in handen nemen met gebruik van al je talenten.

NPSO   Neue Punktuelle Schmerz- und Organtherapie.

NPSO-therapie is een behandelingsmethode die pijn en functionele verstoringen van organen snel en zonder risico kan verhelpen.

Rudolf Siener ontdekte dat er een relatie is tussen de onderbenen en voeten en de rest van het lichaam. Storingen van bijvoorbeeld het bekken geven stoorpunten in hiel en voet.
Deze stoorpunten kunnen gemeten en behandeld worden door een door Siener ontwikkeld apparaat met o.a monochromatisch licht.

NPSO heeft een regulerende werking. Dit betekent dat de pijn niet wordt verdoofd of dat symptomen worden onderdrukt, maar dat het lichaam informatie krijgt waardoor het zelfgenezend vermogen wordt geactiveerd.

NPSO is bijzonder geschikt voor de behandeling van pijn aan het bewegingsapparaat en het ontstoren van littekens.

 

Nutri-Energetics Systems Therapie (NES)

NES therapie is een methode om inzicht te krijgen in uw gezondheid en om deze te verbeteren. NES is ontwikkeld door Peter Fraser en Harry Massey en gebaseerd op de ontdekking van het Human Body Field. Het Human Body Field (HBF) is een energieveld rondom het menselijk lichaam die zijn oorsprong vindt in de kwantumfysica. In dit energieveld ligt informatie opgeslagen over onze fysieke, emotionele en mentale gesteldheid.
Het
HBF houdt ook toezicht op de coördinatie en de regulering van ons fysieke lichaam, de chemische reacties, onze emotionele balans, mentale functies, energetische systemen en het geheugen.
Het
HBF kan worden beschouwd als een soort routekaart. Het brengt informatie door het lichaam om alle activiteiten te besturen, te reguleren en te coördineren.

De staat waarin het HBF zich bevindt, verandert voortdurend. Het is dynamisch en reageert op alles waaraan u fysiek, emotioneel en mentaal wordt blootgesteld. Het reageert zelfs op uw gedachten. Fysieke, emotionele, mentale en chemische trauma’s hebben een negatief effect op het lichaam en daarmee ook op het Human Body Field.

Het HBF legt laag na laag, als de schillen van een ui, informatie vast over wat er allemaal in uw leven heeft plaatsgevonden. Deze informatie kan een verstoring geven van het HBF en is af te lezen op een scan die wordt gemaakt met het NES Professional computersysteem.

Verstoringen in het HBF kunnen vervolgens gecorrigeerd worden met zogenaamde NES Infoceuticals. Infoceuticals zijn energetische druppels die het HBF herstellen. Herstel van het HBF leidt vervolgens tot vermindering of opheffing van klachten.
Zo wordt ook met de
NES gewerkt aan het opsporen en opheffen van de oorsprong van storingen in plaats van dat enkel de symptomen worden bestreden.
De
NES therapie kan dus zowel bij fysieke, mentale als emotionele problemen worden ingezet.

Het maken van een NES scan
Uw
HBF wordt gemeten door uw hand op een scanner te leggen die is verbonden met specifieke software in de computer. In ongeveer 15 seconden is de volledige scan gereed. Daarna verschijnt het volledige meetverslag op het computerscherm. De verstoringen van in het HBF worden voor u zichtbaar gemaakt.             

 

Verslag van de meting
Het verslag van de meting geeft een beschrijving van factoren die belangrijk zijn voor uw gezondheid, waaronder de staat van:

- de energievelden
- de orgaanfuncties
- de acupunctuurmeridianen
- het zenuwstelsel
- het spijsverteringsstelsel
- het immuunsysteem
- de spieren en gewrichten

Ook wordt inzicht gegeven over de gevoeligheid voor milieuvervuilende gifstoffen, de voedingsstatus en het emotioneel evenwicht.

Door de zwakste gebieden van uw HBF te behandelen krijgt uw lichaam steun waar dit het meest nodig is. De NES scan toont de zwakste schakels in uw Human Body Field. Door deze zwakke schakel te versterken wordt de hele ketting sterker. Door het versterken van het HBF is het lichaam beter in staat zichzelf te genezen. Het oplossen van emotionele conflicten, mentale kwesties en verslavingen verlopen beter als daarbij de NES Infoceuticals worden gebruikt.

Na 4-6 weken kan een volgende scan worden gemaakt om de vorderingen te bekijken en verder te kunnen gaan met het afpellen van de schillen van de ui. Het aantal benodigde behandelingen is per persoon verschillend en mede afhankelijk van de ernst van de klachten. Vaak zijn echter al spoedig positieve veranderingen merkbaar. De NES therapie zal zo nodig in combinatie met de andere genoemde werkvormen worden toegepast.