Rita Ruppert is lid van de volgende beroepsverenigingen :

LVNT    Landelijke Vereniging Natuurgeneeskundige Therapeuten
reg. nr 10012970248
www.lvnt.nl

RBCZ    Registratie Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg
Ingeschreven in het Tuchtrecht-Register
reg. nr 308214T
www.rbcz.nl

SCAG    Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg
Geschillen commissie
www.scag.nl

NIBIG    Nederlands Instituut voor Belangenbehartiging Integrale Gezondheidszorg
reg. nr 211745
www.nibig.nl